Speech at the opening of the 2017 Summer School in Celtic Studies

A dhaoine uaisle. Tá an-áthas orm a bheith anseo inniu le Scoil Shamhraidh na hInsitiúide Ard Léinn a oscailt go foirmeálta. Cuireann sé gliondar orm daoine as gach cearn den domhan a fheiceáil cruinnithe anseo i lárionad domhanda an Léinn Cheiltigh lena gcuid eolais ar an ábhar seo a leathnú agus le blaiseadh de shaol agus de chultúr na hÉireann. Continue reading Speech at the opening of the 2017 Summer School in Celtic Studies